El
Installation
Felsökning


Elinstallationer / felsökning / service samt besiktning.

Vi utför elektriska installationer och reparationer.

Några exemplar:

  • Jordfelsbrytare, komplett installation
  • Elvärme, elpannor samt varmvattenberedare
  • Golvvärme
  • El-entreprenader med projektering
  • Reparationer och service
  • Ny installation, inom svag och starkström
  • Centraldammsugare, belysning
  • Styr och regel teknik (ventilation)
  • Installerar och reparerar alla typer maskiner och el-utrustning.
  • Elsäkerhetsbesiktning av villor och radhus

El El-besiktning
Reparerar Felsökning
Sänk din el-kostnad Installaion
Golvvärme Belysning