UPS

Print this page

Avbrottsfri kraft.
Varför företag och organisationer använder sig av avbrottsfri kraft (UPS) är just att strömavbrott inte är acceptabelt. Det finns olika typer av UPS, en egen kraftstation som tar över strömförsörjningen vid strömavbrott. Sjukhus använder sig av sådan utrustning då ett strömavbrott innebär katastrof. Stora företag använder också denna typ av UPS.

Men kravet på tillförlitlig kraft finns även hos mindre företag, där avbrott innebär förlust av data. Detta kan även innebära katastrof för ett företag, viktig data går förlorat vid strömavbrottet. Man behöver dock inte bygga en egen kraftstation för att uppnå detta. Oftast installeras en UPS –enhet som är utrustad med batterier som fortsätter leverera ström till servrar/datorer då företaget utsätts för strömavbrott.

Dom UPS:er vi levererar är vanligtvis mindre UPS:er som skyddar företagens mest känsliga servrar och ser till att ingen utrustning förstös vid strömavbrott, blixtnedslag eller ström spikar.
Data Uthyrning av personal
IT-tjänster Rådgivning
Installationer Support avtal
Nätverk Datasystem
UPS Hemsidor/Webbdesign