Uthyrning av personalPrint this pageUthyrning av personal!

Förändringar på personalsidan kommer ofta snabbt och vid tillfällen när man minst av allt önskar det. Ibland är det kortvariga problem som uppstår, andra gånger kan det handla om mer långvariga eller till och med permanenta problem.

Att snabbt kunna parera personalsituationen i ett liknande läge är ofta kritiskt för att kunna upprätthålla service- och kompetensnivåer.

Så här kan vi hjälpa dig och ditt företag:

- Ersättning vid sjukskrivningar, uppsägningar, vård av barn, semester etc.

- Förstärkning vid arbetstoppar, anställningsstopp eller då en större flexibilitet krävs för olika arbetsuppgifter och projekt.

vi kan erbjuda dig mycket konkurrenskraftiga priser på våra tekniker.


Data Uthyrning av personal
IT-tjänster Rådgivning
Installationer Support avtal
Nätverk Datasystem
UPS Hemsidor/Webbdesign