nätverk

Print this page

Dagens nätverk blir mer och mer komplicerade allteftersom företagens IT behov ökar. Idag kan även dom minsta företagens nätverk bestå av switchar brandväggar och VPN tunnlar. Vi jobbar dagligen med Telia och andra leverantörer hos våra kunder där vi kan erbjuda felsökning ,övervakning eller uppdatering av det mesta inom aktiv nätutrustning.

Att bygga ett nätverk

Vi hjälper dig att projektera och bygga upp ett nätverk efter dina behov.
Våra projektörer har mångårig erfarenhet av båda små och stora fastighetsnät.
Har du ett befintligt fastighetsnät kan vi hjälpa dig att mäta upp och uppgradera nätet till senaste standard. Koppar, fiber eller trådlöst väljer du själv eller kombinerar efter behov. Till den aktiva delen av nätverket tillhandahåller vi utrustning från ledande leverantörer såsom Cisco, 3Com, HP med flera. Om du vill koppla ihop dina kontor kan vi leverera uppringda, fasta eller vpn-förbindelser från flera stora leverantörer komplett med den utrustning som behövs.

Kort sagt, vi levererar ett komplett och framtidssäkert nätverk anpassat till din verksamhet.

Nätverksanalys

Vet du egentligen hur ditt nätverk mår ?
Nätverket får oftast väldigt lite uppmärksamhet efter det att installationen är klar.
Många företag köper nya datorer och kopplar in fler och fler maskiner på nätverket utan att anpassa det därefter. Vi kan hjälpa till med en analys av ditt nätverk där vi letar efter uppbyggnadsfel, felkällor och flaskhalsar. På köpet får du en komplett dokumentation över hur ditt nätverk ser ut, något som underlättar avsevärt när det blir problem eller när det är dags att uppgradera.

Säkerhet och brandväggar

Med den ökade användningen av Internet kommer många fördelar för din verksamhet men tyvärr också en del nackdelar. Tidigare fanns nästan all information på papper innanför fyra väggar och bakom låsta dörrar utanför kontorstid. Idag finns större delen lagrad på datorer som samtidigt skall vara kopplade till Internet. I och med detta är riskerna för både stöld och sabotage av din information långt större än tidigare.

Det är också mycket svårare att upptäcka då allt kan ske inom sekunder från var som helst på jorden. Din koppling mot Internet avsöks dagligen efter öppna hål och allteftersom nivån höjs i allmänhet blir dina risker större och större om du inte hänger med. Vi tillhandahåller brandväggar från ledande leverantörer såsom Cisco, Watchguard med flera tillsammans med avtal om kontinuerlig genomgång och uppgradering.


Data Uthyrning av personal
IT-tjänster Rådgivning
Installationer Support avtal
Nätverk Datasystem
UPS Hemsidor/Webbdesign