installationer

Print this page

Vi planerar våra installationer.

Tillsammans med våra underleverantörer kan vi leverera allt från data kablar till Servrar och arbetsstationer.

Våra tekniker är utbildade inom det mesta på IT marknaden vi planerar installationerna tillsammans med kunderna i god tid innan utsatt installationsdatum.

Vi vet vad det kostar med stillestånd och avbrott i produktionen och anpassar därför installationerna därefter.


Data Uthyrning av personal
IT-tjänster Rådgivning
Installationer Support avtal
Nätverk Datasystem
UPS Hemsidor/Webbdesign