DataRådgivning, installation, reparation, service och anpassning.

  • Rådgivning för val av plattform, hård- och mjukvaror.

  • Installation hård- och mjukvaror samt anpassning av de enligt verksamhetens behov.

  • Utveckling och anpassning av hård- och mjukvaror.

  • Rådgivning för val och installation av nätverk samt underhållning av servrar.

  • Utformning, publicering och underhållning av företagets intranät- och internetsidor.


  • Streaming av ljud och video, Internet radio

  • Uthyrning av personal.

- Kvalitet
Vi ger alltid våra kunder det bästa. Det bästa av oss själva och det bästa på marknaden. Kvalitet, som vi ser det, är att leverera långsiktiga lösningar som möter våra kunders behov. I dag. Och i morgon.
- Kompetens
Kunskap är källan till allt vårt arbete. Med en ständigt uppdaterad kompetens ger vi våra kunder de effektivaste lösningarna för just dem.
- Kraft
Genom samverkan är vi starka och flexibla. Vi får en inköpskraft som ger prisfördelar, valmöjligheter och andra mervärden till våra kunder.
- Kreativitet
Nya kontor kräver innovativa lösningar. Vi är kreativa och nytänkande.
Det betyder att vi alltid har nya idéer som förbättrar kundens vardag.
- Kundnytta
Vi ska alltid vara till nytta för våra kunder. Våra kunder är våra vänner, och vänner hjälper man.


Data Uthyrning av personal
IT-tjänster Rådgivning
Installationer Support avtal
Nätverk Datasystem
UPS Hemsidor/Webbdesign